CATI - Kommunikation

CATI


Hvem er vi?

Tolkning og oversættelse

Kvalitative metoder

Fokusgrupper

Analyseopgaver

Kommunikation

Undervisning

COOLIX

    

ANALYSEOPGAVER

 

CATI Kommunikation har – enten alene eller sammen med andre virksomheder – deltaget i en række analyseopgaver. Som eksempel kan nævnes evaluering af større omstillingsprojekter i en række organisationer og virksomheder.

 

Vores styrke er det metodemæssige, hvor vi arbejder med en kombination af spørgeskemaer, personlige interview og fokusgrupper.

 

Vi har desuden medvirket i analyser af regional udvikling, hvor vi har bidraget med et erhvervsøkonomisk perspektiv – f.eks. i forhold til hvordan man får virksomheder til at placere sig i en region.

 

Vi bidrager gerne med dele af større eller mindre opgaver – eller f.eks. med en metodologisk sparring på en analyseopgave.
Killerupgade 4 A, 5220 Odense SØ  •  E-mail:  Era@cati.dk
Tlf. 66 15 94 82    Mobil: 51 62 59 11 eller 28 87 60 54