CATI - Kommunikation

CATI


Hvem er vi?

Tolkning og oversættelse

Kvalitative metoder

Fokusgrupper

Analyseopgaver

Kommunikation

Undervisning

COOLIX

FOKUSGRUPPER

 

En fokusgruppe består af 5-10 mennesker, der samles for at diskutere f.eks. et forslag til en reklamekampagne for en virksomhed. Der vil her være tale om 'typiske' forbrugere af dette produkt eller denne service. En fokusgruppe kan også bestå af f.eks. professionelle indkøbere af telefoni o.l. hos større virksomheder og organisationer. Det vil her være et af teleselskaberne, der har bestilt gruppen.

 

Ved alle former for fokusgrupper vil der være tale om, at der sidder en form for ordstyrer for bordenden – kaldet en moderator. Denne person skal både styre diskussionen, holde planen (i form af en interviewguide) og være i stand til at skabe en god stemning.

 

Om en fokusgruppe bliver vellykket er således i højeste grad afhængigt af moderators kvalifikationer og personlighed.

 

CATI Kommunikation har stor erfaring med moderation af fokusgrupper – navnlig indenfor business-to-business markedet, dvs. med professionelle indkøbere eller brugere.

 

Hvis der er brug for en erfaren moderator, så kontakt os.
Killerupgade 4 A, 5220 Odense SØ  •  E-mail:  Era@cati.dk
Tlf. 66 15 94 82    Mobil: 51 62 59 11 eller 28 87 60 54